Uwaga! Informacja dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

Opublikowano: 15 kwietnia, 2021

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Lokalna Grupa Działania PONIDZIE otrzyma możliwość zwiększenia budżetu LGD i tym samym ogłoszenia kolejnego naboru wniosków.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej o wypełnianie arkusza pomysłu i dostarczenie go do siedziby Biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów osobiście, drogą pocztową lub e -mailem na adres biuro@lgdponidzie.pl do dnia 4 maja 2021 r.

Złożone przez Państwa arkusze pozwolą Zarządowi LGD PONIDZIE ocenić zainteresowanie premią na podjęcie działalności a w przypadku zwiększenia budżetu LGD przeznaczyć na ten cel odpowiednie środki.

Informujemy również, że składane do LGD wnioski o przyznanie pomocy oceniane są zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 a arkusz pomysłu jest jednym z kryteriów oceny punktowej przy ewentualnej ocenie złożonego wniosku.

menu-circlecross-circle