Uwaga oblodzenie

Opublikowano: 1 lutego, 2022

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
NA PIERWSZĄ DOBĘ
Obszar Województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 02.02.2022 (środa)
do godz. 07:30 dnia 03.02.2022 (czwartek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty)
Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg
i chodników.

menu-circlecross-circle