Uwaga! Ochrona odbiorców energii elektrycznej

Opublikowano: 9 listopada, 2022

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, informujemy iż odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh powinien złożyć stosowne oświadczenie niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023r.

Powyższe oznacza, że ewentualny wydłużony czas oczekiwania na wydanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny nie powinien mieć wpływu na skorzystanie z uprawnień wynikających z w/w ustawy. Ponadto każdy obywatel, któremu przyznano prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, może korzystać z uprawnień za pośrednictwem aplikacji mObywatel, bez względu na czas oczekiwania na tradycyjną formę karty.

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Osoby uprawnione do wyższych limitów niż 2000 kWh muszą złożyć odpowiednie oświadczenie.

Składa się je podmiotowi uprawnionemu. Jest nim:

 • przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub
 • przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej.

W oświadczeniu trzeba podać numer Karty Dużej Rodziny oraz załączyć jej kopię.

Przedmiotowe oświadczenie składa odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723) dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:

 1. a) gospodarstw domowych,
 2. b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 3. c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 4. d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 5. e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych,
 6. f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 7. g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 8. h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 9. i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

W sprawie terminu i innych szczegółów na temat składania przedmiotowego oświadczenia prosimy kontaktować się z dostawcą energii.

menu-circlecross-circle