Ważne! Jodek potasu

Opublikowano: 10 października, 2022

Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dystrybucji jodku potasu.

  • Czy istnieje zagrożenie skażenia radiacyjnego na terenie naszego kraju?

Informujemy, iż na ten moment, nie ma zagrożenia radiacyjnego na terenie Polski. Prowadzone działania związane z dystrybucją jodku potasu są działaniem prewencyjnym.

  • Gdzie uzyskać informacje dotyczące punktów dystrybucji jodków potasu?

Wykaz miejsc dystrybucji jodku potasu w gminach będzie publikowany na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronach internetowych samorządów.

  • Czy można wcześniej odebrać tabletkę jodku potasu?

Dystrybucja zostanie uruchomiona w przypadku otrzymania komunikatu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekaże taki komunikat do wszystkich gmin w województwie.

  • Czy można prewencyjnie przyjąć jodek potasu?

Zbyt wczesne przyjęcie jodku potasu nie uchroni nas od jodu radioaktywnego. Może również zaszkodzić zdrowiu. Dotyczy to także kupowanego na własną rękę płynu Lugola.

  • Co z możliwością odebrania tabletek jodku potasu dla pozostałych członków rodziny?

Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom pełnoletnim z możliwością pobrania ich dla pozostałych członków rodziny. Zaleca się, aby wszyscy członkowie nie pobierali preparatu dla siebie wzajemnie w różnych punktach dystrybucji w celu uniknięcia wydania nadmiarowej ich liczby.

  • Jak przedstawia się sytuacja z podaniem leku dla dzieci w szkołach?

Nie przyjmujemy sytuacji, w której szkoły zajmują się wydawaniem preparatu dla swoich uczniów.

  • W jaki sposób przyjmować jodek potasu i jakie są zalecenia ?

Do każdej tabletki dołączona będzie ulotka zatwierdzona przez Ministra Zdrowia informująca jak dawkować preparat, zawierająca wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem oraz środki ostrożności, jakie należy zachować.

  • Jakie grupy rekomenduje się do przyjęcie jodku potasu?

Preparat powinny przyjąć osoby do 60 roku życia. Przeciwwskazania do przyjęcia preparatu zawarte są w ulotce. Dotyczą one przede wszystkim osób z brakiem tarczycy oraz osób z chorobami tarczycy.

Jodek potasu

ulotka jodek

menu-circlecross-circle