Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

Opublikowano: 2 lutego, 2021

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Złota.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 816/4 o pow. 1,1275 ha , położonej w Nieprowicach, stanowiącej pastwiska stałe klasy czwartej, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta  KI1P/00019232/2.

- cena wywoławcza – 23 500,00 zł.

            - wadium – 2400,00 zł.

menu-circlecross-circle