Wójt Gminy Złota ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna na pniu

Opublikowano: 24 marca, 2022

Złota, 24.03.2022 r.

Wójt Gminy Złota ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna na pniu

  1. Opis przedmiotu przetargu

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Złota,  działka nr  341/8,

L. p. Gatunek drzewa Ilość Obwód pnia na wysokości 130 cm  cena wywoławcza brutto w zł.
1 Grab pospolity 1 145 cm 250
2 Grab pospolity 1 147 cm 250
3 Grab pospolity 1 164 cm 250
4 Grab pospolity 1 170 cm 250
5 Grab pospolity 1 194 cm 250
6 Grab pospolity 1 235 cm 250
7 Jesion wyniosły 1 236 cm 250
8 Klon zwyczajny 1 250 cm 250
9 Lipa drobnolistna 1 218 cm 250
10 Sosna zwyczajna 1 196 cm 250
Razem: 10 szt.
  1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  2. Postąpienie ustalona na 10,00 zł.
  3. Przetarg odbędzie się w świetlicy Urzędu Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79 31 marca 2022r.  o godz. 10:00.
  4. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac zobowiązany jest do usunięcia drewna na własny koszt i ryzyko.
  5. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.
  6. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, w szczególności koszty :

- zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,

- wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

- uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, gałęzi).

  1. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
  2. Wszelkich wyjaśnień udziela Robert Bystrzanowski Tel. 600 553 185 w dniach od poniedziałki do piątku od 7:30 do 15:30.
  3. Załącznik do ogłoszenia:

Wzór umowy pod adresem: http://bip.gminazlota.pl/przetarg.php?id=264

(-)Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle