Wsparcie dla rolników

Opublikowano: 21 lipca, 2023

Gospodarze gmin z terenu powiatu pińczowskiego, złożyli podpisy pod listem intencyjnym dotyczącym współpracy przy organizacji Giełdy Rolnej w Pińczowie, na terenie miejskiego targowiska, przy ul. Targowej 8.

Wraz z gospodarzem Pińczowa, list podpisali: wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek, wójt Gminy Michałów Bogusław Kowalczyk, burmistrz MiG Działoszyce Stanisław Porada oraz wójt Gminy Kije Tomasz Socha.

Zarządcą giełdy będą Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. Postanowienia zawarte w liście intencyjnym weszły w życie z chwilą podpisania.

list

menu-circlecross-circle