Wykaz nieruchomości

Opublikowano: 26 października, 2021

Wójt Gminy Złota

działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia

21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, iż na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń przed  siedzibą  Urzędu  Gminy Złota zostały  umieszczone  na  okres  21  dni, w terminie od 26.10.2021 r. do dnia 16.11.2021 r. wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących   własność   Gminy  Złota  położonych w Chrobrzu przeznaczonych do sprzedaży.

(-) Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle