Zaproszenie na Sesję

Opublikowano: 21 lutego, 2022

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 25 lutego 2022 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.
menu-circlecross-circle