Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Opublikowano: 11 stycznia, 2022

Urząd Stanu Cywilnego w Złotej prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2022 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, a które zawierały związek małżeński poza terenem gminy Złota.

Zgłaszać można wszystkich Jubilatów mających zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Złota.

Prosimy o informacje do dnia 10 lutego 2022 roku,
telefonicznie pod numerami telefonu 41 356 16 27 lub 41 356 16 33 wew. 24.

menu-circlecross-circle