Zmiany w Programie "Czyste Powietrze"

Opublikowano: 20 grudnia, 2022

Od dnia 3 stycznia 2023 r. wejdą w życie nowe warunki Programu „Czyste Powietrze”.

Zmiany będą polegać między innymi na zwiększeniu wartości progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

• Poziom podstawowy – do 135 000 zł (we wcześniejszej wersji programu była to kwota 100 000 zł)

• Poziom podwyższony – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym (we wcześniejszej wersji programu były to kwoty odpowiednio 1 564 zł oraz 2 189 zł)

• Poziom najwyższy – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (we wcześniejszej wersji programu były to kwoty odpowiednio 900 zł oraz 1 260 zł)

Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją c.o. i c.w.u., montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lubo minimum 40%.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” umożliwia także złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Inne ważne zmiany w programie to:

• wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;

• od 1 lipca 2023 r. eliminacja możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3;

• umożliwienie udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku;

• wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Złotej funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu. W punkcie można uzyskać informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze”, wsparcie w zakresie przygotowania Wniosków o podstawowy, podwyższony oraz najwyższy poziom dofinansowania, a także pomoc przy rozliczeniu dofinansowania.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30  Zainteresowane osoby mogą kontaktować się pod numerem telefonu 41 356 61 33 wew. 16 lub 600 553 185.

menu-circlecross-circle