Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Wójt Gminy Złota zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Złota do udziału w projekcie Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Gmina Złota będzie wnioskować o dofinansowanie na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów uczniów lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Aby wziąć udział w projekcie należy do 03.11.2021 r.  do godz. 15:30 złożyć stosowne oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w Sekretariacie Urzędu Gminy Złota.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się rodzice oraz opiekunowie prawni dziecka które:

a) zamieszkuje miejscowość/gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości/gminie objętej PPGR.

c) nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest:

  1. złożenie oświadczenia  przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załącznik nr 7 oraz 8 do dokumentacji konkursowej.
  2. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Gminy Złota.

Po przekazaniu sprzęt zostaje do dyspozycji ucznia, ale w okresie realizacji i trwałości projektu (2 lata od końcowego rozliczenia projektu) laptopy pozostają własnością Gminy. Pracownicy urzędu będą weryfikować przez ten okres czy sprzęt jest w dyspozycji mieszkańców.

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pliki do pobrania:

Gmina Złota z rządowym dofinansowaniem

Wójt Tadeusz Sułek w imieniu samorządu gminy Złota odebrał z rąk ministra Michała Cieślaka, symboliczny czek na kwotę 1,53 mln zł. Środki zostaną przekazane na realizację projektu pod nazwą „Wymiana lamp oświetlenia drogowego na terenie gminy Złota”.

Przyznane dofinansowanie pochodzi z programu Polskiego Ładu, czyli Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Przypomnijmy, że nasz samorząd składał 3 wnioski w ramach programu Inwestycji Strategicznych.

Nowy ładWręczenie symbolicznych czeków na dofinansowanie wybranych inwestycji. (fot. UMiG Pińczów)

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. świętokrzyskim!

Już 9 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa świętokrzyskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 8 listopada (poniedziałek) do godziny 12:00.

- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat” oraz "Polska w Unii Europejskiej".

Konsultacje dla woj. świętokrzyskiego rozpoczną się 9 listopada br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiamlodych14.webankieta.pl/

Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 8 listopada (poniedziałek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Złota

działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia

21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, iż na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń przed  siedzibą  Urzędu  Gminy Złota zostały  umieszczone  na  okres  21  dni, w terminie od 26.10.2021 r. do dnia 16.11.2021 r. wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących   własność   Gminy  Złota  położonych w Chrobrzu przeznaczonych do sprzedaży.

(-) Wójt Gminy Złota

Przeprowadzono szkolenie z zakresu bezpieczeństwa prawnego Seniorów

W czwartek 21 października Stowarzyszenie Fidei Defensor przeprowadziło w Klubie „Senior+” Chroberz szkolenie z zakresu bezpieczeństwa prawnego.

Szkolenie skierowane było do seniorów, a jego celem przekazanie niezbędnych informacji i wskazówek, na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka pokrzywdzenia przestępstwem. Szczególnie omawiane były metody przestępców w różnych formach oszustw i wyłudzeń: na wnuczka, na kuriera, na inkasenta czy na policjanta oraz ich rozpoznawanie.

Prawnicy podczas szkolenia udzielali seniorom wskazówek, aby nie dali się oszukać w przyszłości. Prelekcja wzbogacona była prezentacją multimedialną, oraz filmami obrazującymi metody jakimi posługują się oszuści. Seniorzy z uwagą wysłuchali szkolenia i brali aktywny udział w dyskusji.

________

Szkolenie przeprowadzone przez Fundację Fidei Defensor w ramach projektu "Bezpieczna Polska" sfinansowane zostało ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

szkolenie seniorów

szkolenie seniorów

Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o trwającym kursie e-learningowym dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg.

            Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

1. zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

Uwaga! – wpisz swoje dane w ekranie na początku szkolenia;

2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy

3. przesłać do 31 października 2021 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną
na adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem/w tytule:  „Kurs e-learningowy
dla dzieci”.

Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl .

Zasady przyznawania hulajnóg dla dzieci

Dzień Edukacji Narodowej

W Zespole Placówek Oświatowych w Złotej odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski przygotował montaż słowno-muzyczny, chcąc w ten sposób podziękować nauczycielom i pracownikom obsługi za ich trudną pracę. Na tej uroczystości obecny był pan wójt Tadeusz Sułek, który złożył życzenia nauczycielom, pracownikom obsługi, uczniom, rodzicom oraz wręczył Nagrodę Wójta pani dyrektor Marioli Warzecha. Nagrodę dyrektora w tym roku szkolnym otrzymali: Renata Wojas, Małgorzata Gołuszka, Halina Wojtasik, Elżbieta Cicha, Robert Siemieniec, Marek Purchla. Serdeczne podziękowania dla rodziców za życzenia i przepyszny tort.

Dzień Edukacji Narodowej

dzień edukacji narodowej

"Żeberka na miodzie" docenione przez jury

Po raz czwarty Świętokrzyska Izba Rolnicza zorganizowała konkurs „Kuchnia świętokrzyska czaruje”. Uroczyste podsumowanie odbyło się w Tokarni, gdzie 20 rolników z całego województwa prezentowało swoje najlepsze przetwory i dania własnej produkcji. Koło Gospodyń Wiejskich w Nieprowicach reprezentowała Wiesława Klepka, która przygotowała „żeberka na miodzie”. Jury miało bardzo ciężki „orzech do zgryzienia” jeśli chodzi o wyłonienia laureatów, a p. Wiesława zajęła ostatecznie wysokie i prestiżowe IV miejsce. Gratulujemy!

klepka

Świętowali 50 i 60-lecie pożycia małżeńskiego!

W świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, odbyła się podniosła uroczystość 50 i 60 -lecia pożycia małżeńskiego. Pary małżeńskie z naszej gminy świętowały tzw. Złote i Diamentowe Gody. Z tej okazji Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek w imieniu Prezydenta RP, w asyście Przewodniczącego Rady Powiatu Ireneusza Gołuszki, Przewodniczącego Rady Gminy Złota Adama Wypycha, Kierownika USC i Wicewójta Jolanty Fichtel oraz Skarbnika Gminy Ewy Pawełczak wręczył Jubilatom medale za przeżycie wspólnie 50 lat oraz pamiątkowe dyplomy dla par obchodzących 60-lecie wspólnej drogi!

Nie zabrakło również kwiatów i prezentów dla wszystkich par. Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy długich lat życia oraz doczekania kolejnych pięknych jubileuszy.

50 - lecie

Kazimiera Dolińska i Bogusław Doliński  - Pełczyska

Stefania Kudełka i  Jan Kudełka  -  Stawiszyce

Stanisława Kulik i Zdzisław Kulik   - Stawiszyce

Wiesława Kucięba i Ryszard Kucięba  - Miernów

Leokadia Lozia i Jan Lozia   - Chroberz

Anna Nowak i Ryszard Nowak  - Złota

Leszka Waligóra i Stanisław Waligóra  - Złota

Danuta Wójcik i Wojciech Wójcik  - Stawiszyce

Halina Najberek i Stefan Najberek - Pełczyska

60 lat

Kazimiera Kumor i Henryk Kumor  - Kostrzeszyn

Helena Miłosierny i Adolf Miłosierny – Stawiszyce

Emilia Wójcik i Bogusław Wójcik  - Pełczyska

Barbara Zając i Kazimierz Zając  - Probołowice

Zofia Dynia i Stanisław Dynia  - Złota

jubileusz lecie

Uprawa maku i konopi włóknistych w 2022 roku

W związku z rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy. Wobec powyższego proszę zainteresowane podmioty o  zgłaszanie do Urzędu Gminy Złota w terminie do dnia 10 listopada  2021 r. informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Złota.

W powyższym zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,
– miejsce zamieszkania/adres siedziby zgłaszającego,
– dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
– lokalizacja uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi Ewidencji Gruntów i  Budynków,
– powierzchnia uprawy w ha.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę..

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79,  28- 425 Złota  tel. (41) 3561601 wew.18.