Remont remizy OSP w Złotej

Opublikowano: 30 lipca, 2020

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej wykonano remont klatki schodowej prowadzącej do sali szkoleniowej. W ramach przeprowadzonego remontu położono nowe płytki na schodach oraz zamontowano barierkę ochronną ze stali nierdzewnej. Po remoncie klatka schodowa spełnia wymagania w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej wymaganych dla obiektów użyteczności publicznej jak również przepisów z zakresu BHP. Środki na ten cel pozyskano z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz zaangażowano środki własne jednostki OSP Złota.

Wykonane prace umożliwiające wygodny i bezpieczny dostęp do sali szkoleniowej przyczynią się do podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP ze Złotej.

Autor: WP, OSP Złota

menu-circlecross-circle