Utylizacja Padłych Zwierząt

 Informacja
dotycząca obsługi rolników w zakresie  odbioru padliny

Urząd Gminy w Złotej informuje, że usługę w zakresie odbioru zwłok zwierzęcych (padliny) na terenie gminy Złota, świadczy Firma: ,,FARMUTIL HS” Spółka Akcyjna Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory

PUNKT POZYSKIWANIA I PRZEŁADUNKU SUROWCÓW UTYLIZACYJNYCH 29-100 Włoszczowa, ul. Przedborska 87, tel. kom:  667 984 293, e-mail:wloszczowa@farmutil.pl

W przypadku padłych zwierząt, jego posiadacz zgłasza osobiście ten fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii  ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów tel: (41) 3577463 oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pińczowie ul. Leśna 16,  28-400 Pińczów tel: (41) 3577920.

Usuwanie zwłok zwierzęcych w inny sposób niż za pośrednictwem uprawnionej jednostki jest zabronione i karalne.

                                                                                 URZĄD GMINY ZŁOTA

menu-circlecross-circle