Turystyka

Obszar Gminy Złota to w dziewięćdziesięciu procentach teren dwóch parków krajobrazowych: Nadnidziańskiego i Kozubowskiego. Przez północno- wschodnią część gminy przepływa rzeka Nida, która jednocześnie stanowi naturalną granicę między Gminami Złota i Wiślica. W obrębie gminy rzeka Nida nie jest uregulowana, występują tu liczne bezodpływowe starorzecza, stanowiące dogodne warunki lęgowe dla wielu gatunków ptaków.

W miejscowości Złota, położonej 23km od Pińczowa, występuje różnorodne zadrzewienie. Występują tu jesiony, topole, zaś w ogródkach przydomowych ozdobne świerki.

Pełczyska to miejscowość położona ok. 5km od Złotej, usytuowana na wzgórzach lessowych, porośniętych robinią, topolami, dziką różą i tarniną. Na południowej skarpie wzgórza Zawiennica mieści się rezerwat o powierzchni 12ha.

W Wojsławicach usytuowanych w kierunku północno-zachodnim od Złotej, nad brzegami szeroko rozlanej rzeki, której koryto wiedzie wśród rozległych podmokłych łąk, tworząc piękne zielone zakola i wyspy porośnięte wierzbą.

Żurawniki to malowniczo położona miejscowość z widokiem na dolinę Nidy.

Niegosławice - zabudowania skupiają się tu wzdłuż jednej drogi, obsadzonej aleją jesionów i kasztanowców. Brzegi przepływającej Nidy porasta wierzba, zaś okoliczne łąki sprzyjają tworzeniu pól biwakowych.

Nieprowice to miejscowość usytuowana w odległości ok. 4km w kierunku północno-wschodnim od Złotej. Nida tworzy tu malownicze zakola, porośnięte wierzbą i licznymi gatunkami roślinności wodnej.

Chroberz położony jest około 8km w kierunku północno-zachodnim od Złotej. Obszar zabudowany jest bogato zadrzewiony. Droga Chroberz-Nieprowice na odcinku około 1,5km zadrzewiona jest obustronnie rzędami topól i jesionów.

Wola Chroberska położona jest wśród lasów na obszarze o rzeźbie urozmaiconej wzniesieniami. Na zboczach wzniesień, skarpach lessowych oraz w wąwozach występuje bogate i różnorodne zadrzewienie w formie pasowej, grupowej oraz rzędowej.

Kostrzeszyn – miejscowość położona jest na niewielkich wzniesieniach, około 6km na południowy-zachód od Złotej. Tu także występuje bogate i różnorodne zadrzewienie. Otoczenie znajdującego się tu zbiornika wodnego stanowią m.in. kępy ochy, iwy, jesionów i topól.

Obecnie na terenie gminy miejsca noclegowe oferuje:

- „Przy Chroberskiej Nidzie” ul. Podzamcze Chroberz (pokoje, pole biwakowe),

- Agroturystyka Celtycka Nieprowice 22 (pokoje),

- Ggospodarstwo gościnne Małgorzata Nowak Probołowice (pokoje),

- Domcelitc Wanda Zmarzła Probołowice (pokoje),

- Agroturystyka Pod Świerkami” Danuta Koziara Żurawniki.

Na obszarze gminy brak jest wytyczonych szlaków turystyki pieszej. Dużą atrakcję stanowi fragment szlaku wodnego Nidy, który w granicach gminy wiedzie od miejscowości Chroberz do Niegosławic. Do sprzyjających czynników rozwoju turystyki pieszej należą:

- Szlak niebieski Pińczów-Wiślica, o długości 39km. Wiedzie on przez miejscowości takie jak: Pińczów, Bogucice, Grochowiska, Wełecz, Oleszki, Biniątki, Skorocice, Aleksndrów, Chotel Czerwony, Gorysławice, Wiślica.

- Szlak zielony Wiślica-Grochowiska, o długości 90km. Prowadzi on przez miejscowości takie jak: Wiślica, Koniecmosty, Wawrowice, Czarków, Stary Korczyn, Winiary Dolne, Nowy Korczyn, Solec Zdrój, Stopnica, Żerniki, Szaniec, Galów.

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA SENIORÓW „BEZPIECZNA POLSKA”
Umowa podpisana
Szukamy domu dla małych kotków
Podziękowano za pracę na rzecz Rady
Radni obradowali
menu-circlecross-circle