Turystyka

Opublikowano: 7 lipca, 2019

Obszar Gminy Złota to w dziewięćdziesięciu procentach teren dwóch parków krajobrazowych: Nadnidziańskiego i Kozubowskiego. Przez północno- wschodnią część gminy przepływa rzeka Nida, która jednocześnie stanowi naturalną granicę między Gminami Złota i Wiślica. W obrębie gminy rzeka Nida nie jest uregulowana, występują tu liczne bezodpływowe starorzecza, stanowiące dogodne warunki lęgowe dla wielu gatunków ptaków.

W miejscowości Złota, położonej 23km od Pińczowa, występuje różnorodne zadrzewienie. Występują tu jesiony, topole, zaś w ogródkach przydomowych ozdobne świerki.

Pełczyska to miejscowość położona ok. 5km od Złotej, usytuowana na wzgórzach lessowych, porośniętych robinią, topolami, dziką różą i tarniną. Na południowej skarpie wzgórza Zawiennica mieści się rezerwat o powierzchni 12ha.

W Wojsławicach usytuowanych w kierunku północno-zachodnim od Złotej, nad brzegami szeroko rozlanej rzeki, której koryto wiedzie wśród rozległych podmokłych łąk, tworząc piękne zielone zakola i wyspy porośnięte wierzbą.

Żurawniki to malowniczo położona miejscowość z widokiem na dolinę Nidy.

Niegosławice - zabudowania skupiają się tu wzdłuż jednej drogi, obsadzonej aleją jesionów i kasztanowców. Brzegi przepływającej Nidy porasta wierzba, zaś okoliczne łąki sprzyjają tworzeniu pól biwakowych.

Nieprowice to miejscowość usytuowana w odległości ok. 4km w kierunku północno-wschodnim od Złotej. Nida tworzy tu malownicze zakola, porośnięte wierzbą i licznymi gatunkami roślinności wodnej.

Chroberz położony jest około 8km w kierunku północno-zachodnim od Złotej. Obszar zabudowany jest bogato zadrzewiony. Droga Chroberz-Nieprowice na odcinku około 1,5km zadrzewiona jest obustronnie rzędami topól i jesionów.

Wola Chroberska położona jest wśród lasów na obszarze o rzeźbie urozmaiconej wzniesieniami. Na zboczach wzniesień, skarpach lessowych oraz w wąwozach występuje bogate i różnorodne zadrzewienie w formie pasowej, grupowej oraz rzędowej.

Kostrzeszyn – miejscowość położona jest na niewielkich wzniesieniach, około 6km na południowy-zachód od Złotej. Tu także występuje bogate i różnorodne zadrzewienie. Otoczenie znajdującego się tu zbiornika wodnego stanowią m.in. kępy ochy, iwy, jesionów i topól.

Obecnie na terenie gminy miejsca noclegowe oferuje:

- „Przy Chroberskiej Nidzie” ul. Podzamcze Chroberz (pokoje, pole biwakowe),

- Agroturystyka Celtycka Nieprowice 22 (pokoje),

- Ggospodarstwo gościnne Małgorzata Nowak Probołowice (pokoje),

- Domcelitc Wanda Zmarzła Probołowice (pokoje),

- Agroturystyka Pod Świerkami” Danuta Koziara Żurawniki.

Na obszarze gminy brak jest wytyczonych szlaków turystyki pieszej. Dużą atrakcję stanowi fragment szlaku wodnego Nidy, który w granicach gminy wiedzie od miejscowości Chroberz do Niegosławic. Do sprzyjających czynników rozwoju turystyki pieszej należą:

- Szlak niebieski Pińczów-Wiślica, o długości 39km. Wiedzie on przez miejscowości takie jak: Pińczów, Bogucice, Grochowiska, Wełecz, Oleszki, Biniątki, Skorocice, Aleksndrów, Chotel Czerwony, Gorysławice, Wiślica.

- Szlak zielony Wiślica-Grochowiska, o długości 90km. Prowadzi on przez miejscowości takie jak: Wiślica, Koniecmosty, Wawrowice, Czarków, Stary Korczyn, Winiary Dolne, Nowy Korczyn, Solec Zdrój, Stopnica, Żerniki, Szaniec, Galów.

menu-circlecross-circle