Zapraszamy do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu filmowego „ZABYTKOMANIA”

Opublikowano: 11 lutego, 2021

Tegoroczna odsłona konkursu, pod hasłem „ZABYTKOMANIA – Przepis na dziedzictwo”, zabiera nas w podróż pełną dawnych smaków, zapomnianych przepisów i tradycji kulinarnych oraz związanych z nimi historii. Zaglądamy także do zabytkowych obiektów – dawnych zakładów rzemieślniczych, piekarni, mleczarni i miejsc spotkań, jak kawiarnie czy restauracje.

Pasjonujesz się sztuką filmową i historią? Chcesz przez swoją twórczość pokazać, że dziedzictwo jest dla Ciebie ważne? Jeśli tak, to ZABYTKOMANIA jest właśnie dla Ciebie! Celem konkursu jest promowanie dóbr kultury, nauki i sztuki – zarówno materialnego, jak i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń, a także upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

Konkurs „ZABYTKOMANIA – Przepis na dziedzictwo” dotyczy zarówno dziedzictwa materialnego, jak i niematerialnego. W obszarze dziedzictwa materialnego koncentruje się na obiektach zabytkowych służących celom związanym z wytwórstwem żywności, przygotowywaniem, podawaniem, smakowaniem i spożywaniem posiłków. Zabytkowe budynki pełniły funkcje produkcyjne, magazynowe, przetwórcze, gastronomiczne. Dziedzictwo niematerialne to tradycje kulinarne, kuchnia poprzednich pokoleń, zachowane przepisy, stare książki kucharskie, oryginalne receptury kuchni lokalnej i regionalnej. Prace konkursowe powinny odnosić się do osobistych przeżyć, emocji związanych z odkrywaniem dziedzictwa kulinarnego, przedstawiać osoby, które kultywują tradycyjną kuchnię regionalną oraz tworzą według starych, oryginalnych receptur. Temat konkursu może zostać zobrazowany także poprzez pokazanie miejsc i obiektów zabytkowych, które pełniły funkcje związane z produkcją żywności, jak piekarnie czy masarnie, ale również zabytków, w których mieściły się przedwojenne kawiarenki, przydroże zajazdy czy miejskie lodziarnie.

Do udziału w konkursie można zgłosić się w ramach jednej z trzech grup:

  1. GRUPA I – osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia.
  2. GRUPA II – osoby powyżej 18 roku życia (amatorsko zajmujące się tworzeniem filmów).
  3. GRUPA III – osoby powyżej 18 roku życia (profesjonalnie zajmujące się tworzeniem filmów).

Dla najlepszych filmów przewidziane są nagrody:

GRUPA I:

I, II, III miejsce – sprzęt multimedialny;

GRUPA II:

I miejsce – 8 tys. zł;

II miejsce – 5 tys. zł;

III miejsce – 2 tys. zł;

GRUPA III:

I miejsce – 12 tys. zł;

II miejsce – 9 tys. zł;

III miejsce – 4 tys. zł;

By wziąć udział w konkursie, należy do dnia 30 czerwca 2021 r. założyć konto użytkownika na stronie www.zabytkomania.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, realizacja konkursu jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Więcej informacji na stronie: www.edu.nid.pl

Kontakt:

Dominika Dziewczopolska

Zespól ds. komunikacji społecznej NID

ddziewczopolska@nid.pl

zabytkomania@nid.pl

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

menu-circlecross-circle