Informacja

Wójt Gminy Złota informuje , że termin płatności II raty podatku od środków transportowych upływa z dniem 15 -go września 2020 roku.

Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle