Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Opublikowano: 16 września, 2022

Dobrowolna  Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW) polega na odbywaniu czynnej służby wojskowej:

28 dniowego Szkolenia Podstawowego oraz Szkolenia Specjalistycznego trwającego do 11 miesięcy.

Żołnierz otrzymuje:

* 4560 zł miesięcznie nieopodatkowanego uposażenia,
* Bezpłatne wyżywienie,
* Bezpłatne zakwaterowanie;
* Ulgę na przejazdy PKP;
* Pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
* Ochronę stosunku pracy (jeżeli jest zatrudniony), po ukończeniu
szkolenia, jeżeli nie zostanie powołany do zawodowej służby
wojskowej, pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej;
* Ubezpieczenie i bezpłatną opiekę medyczną,
* Możliwość nabycia bezpłatnych uprawnienie i kwalifikacji w tym
np: kierowców C, C+E, D, operatorów sprzętów i maszyn, uprawnień w
zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, spawacza, nurka, skoczka
spadochronowego.

W czasie pełnienia DZSW nie ma obowiązku skoszarowania w jednostce wojskowej. Żołnierz DZSW ma pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest formą ochotniczą, więc można ją przerwać lub zrezygnować. Można zdobyć dodatkowe uprawnienia. Wniosek o powołanie do służby wojskowej można złożyć w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

* https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/
* https://www.facebook.com/wcrbuskozdroj
* https://wcrbusko-zdroj.wp.mil.pl/pl/

menu-circlecross-circle