INFORMACJA

Opublikowano: 6 września, 2022

Wójt Gminy Złota informuje , że termin

płatności II raty podatku od środków transportowych

upływa z dniem 15 -go września 2022 roku.

Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle