INFORMACJA

Opublikowano: 6 września, 2022

Wójt Gminy Złota informuje , że termin

płatności II raty podatku od środków transportowych

upływa z dniem 15 -go września 2022 roku.

Wójt Gminy Złota

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy
Będą nowe autobusy
,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
Zapraszamy
Cytomammobus ŚCO
menu-circlecross-circle