INFORMACJA

Opublikowano: 7 lutego, 2024

UWAGA!!! Ważna informacja dotycząca zmiany kryterium dochodowego do uzyskania pomocy w formie artykułów żywnościowych.

Uwaga!

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że jest możliwość uzyskania pomocy w formie artykułów żywnościowych ze Świętokrzyskiego Banku Żywności. Pomoc jest nieodpłatna. Aby otrzymać w/w pomoc dochód nie może przekraczać następującego kryterium dochodowego:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

Wymagane dokumenty to:

- nakaz płatniczy z pola za 2024 rok

- zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy za miesiąc styczeń 2024 rok

- ostatni odcinek z renty/emerytury za miesiąc styczeń 2024 rok

- zaświadczenie o zasiłku chorobowym z KRUS/ZUS za miesiąc styczeń 2024 rok

- ostatni odcinek o opłacaniu składki na ubezpieczenie KRUS

Wszystkie dokumenty należy składać od 19 lutego do 23 lutego 2024 roku, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Złotej, ul. Parkowa 17 (dawny posterunek policji). Szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej  pod numerami telefonu: 41 3561 601 lub 41 3561 633 wew. 21 i 22.

Z uwagi na powyższe prosi się o wcześniejsze skompletowanie wymaganych dokumentów, gdyż wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Kierownik GOPS

menu-circlecross-circle