Informacja

Opublikowano: 23 listopada, 2020

Gmina Złota realizuje zadanie pod nazwą usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złota w 2020 roku całkowity koszt zadania wynosi 20189,19 zł.

Wyżej wymienione zadanie jest finansowane przez:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach- kwota dotacji 10094,59 zł - co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
  2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- kwota dotacji 10094,60 zł - co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania

    

menu-circlecross-circle