Informacja dot. wpłat za  dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Opublikowano: 30 grudnia, 2022

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku, wpłaty za  dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki należy dokonywać na konto bankowe Urzędu Gminy Złota o numerze:

29 8509 0002 2004 4000 0404 0070

menu-circlecross-circle