Jesienna rozgrzewka

Opublikowano: 25 listopada, 2021

#jesiennywarmup konkurs organizowany przez  Społecznośc SKS i jej ambasadorkę, Annę Lewandowską

"Sport jedną z dróg do pokonywania barier", Pamiętaj, nawet jeśli nie masz już siły, to nigdy nie trać w sobie ducha walki,nawet jeśli wiele razy upadłeś w końcu upada się, żeby wstać. Film kierujemy do wszystkich, którzy na co dzień mimo wielu obowiązków szkolnych czy zawodowych znajdują czas na aktywne spędzanie wolnego czasu, oraz  wielu innych, którym brakuje silnej woli w budowaniu sprawności fizycznej.

Szkoła jest pierwszym miejscem na drodze do rozwijania sprawności fizycznej, kształtowania charakteru, poznawania zasad Fair play, oraz integracji z rówieśnikami. Miejscem w którym uczymy się systematyczności, poznajemy gry indywidualne i zespołowe, oraz zdobywamy pierwsze sukcesy i porażki. Poznajemy to wszystko, poprzez zajęcia z wychowania fizycznego, oraz popołudniowe pozalekcyjne zajęcia SKS.

Źródło: https://zpozlota.edupage.org

menu-circlecross-circle