Komunikat meteorologiczny z godz. 20:42 dnia 18.03.2024

Opublikowano: 19 marca, 2024

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Przymrozki
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski,
ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Stopniowo temperatura powietrza obniża się i w ciągu 2-3h osiągnie wartości ujemne.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.
Godzina i data wydania godz. 20:42 dnia 18.03.2024

menu-circlecross-circle