Komunikat w sprawie treningu systemu alarmowania ludności

Opublikowano: 28 lipca, 2022

Na podstawie §10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz.96)
w związku z Zarządzeniem Nr 80/2022
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2022r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności
OGŁASZAM
na  dzień 1 sierpnia 2022r. godz. 1700
Na terenie Gminy Złota trening
uruchomienia syren alarmowych na jedną minutę (ciągły sygnał alarmowy)
Upamiętniający 78. Rocznicę Wybuchu
Powstania Warszawskiego.

menu-circlecross-circle