Kluby Seniora

Opublikowano: 20 kwietnia, 2020
logo senior+

Na terenie gminy Złota funkcjonują trzy Kluby Seniora; w Złotej, Chrobrzu i Pełczyskach. Kluby zapewniają wsparcie osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia będącymi mieszkańcami gminy Złota. Celem Klubów jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz umożliwienie korzystania z oferty edukacyjnej, kulturalnej, prozdrowotnej. Aktualności z życia poszczególnych klubów, zajęcia, wycieczki, harmonogramy spotkań znajdziecie na stronach internetowych prowadzonych w serwisie fb.

Klub Senior+ w Złotej

ul. Parkowa 9A, 28-425 Złota
klubseniora@gminazlota.pl
Godziny otwarcia:
środa: 08:00-13:00
czwartek: 08:00-13:00
piątek: 08:00-13:00
Klub Senior+ w Chrobrzu
ul. Chrobrego 16, 28-425 Chroberz
klubseniora@gminazlota.pl
Godziny otwarcia:
środa: 08:00-13:00
czwartek: 08:00-13:00
piątek: 08:00-13:00
Klub Senior+ w Pełczyskach
Pełczyska 71, 28-425 Pełczyska
klubseniora@gminazlota.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00-13:00
środa: 08:00-13:00
czwartek: 12:00-17:00
piątek: 08:00-13:00
_________________________
Klub Senior+ w Złotej

Utworzenie Klubu Senior+ w Złotej dofinansowano ze środków budżetu państwa, Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020, Edycja 2018, Moduł I "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+"

W 2019 roku w Klubie Senior+ w Złotej zrealizowano zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, Program Wieloletni Senior+ na lata  2015-2020, Edycja 2019, Moduł II - "Zapewnienie funkcjonowania Klubu  „Senior+" Wartość zadania: 34 940.00 zł (100%), Dofinansowanie: 13 840.00 zł  (39.61 %), Środki własne: 21 100.00 zł (60.39 %)

_________________________
Klub Senior+ w Chrobrzu

Gmina Złota w 2020 roku realizowała zadanie dofinasowane z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł I -  "Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+". Wartość zadania: 194, 183,25 zł (100%), Dofinansowanie: 150 000,00 zł  (77,25%), Środki własne: 44 183,25 (22,75%)

Na potrzeby klubu zaadaptowano pomieszczenia w budynku Domu Ludowego przy ulicy Chrobrego. Planowany remont objął roboty rozbiórkowe, roboty murowe, podłoża i posadzki. Wykonana została nowa stolarka okienna i  drzwiowa. Zainstalowano urządzenia dla niepełnosprawnych w łazienkach. Zamontowane zostały nowe instalacje sanitarne, wymieniona została  również instalacja elektryczna. Projekt przewidywał również zamontowanie podestu i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia wyposażone w meble oraz sprzęt ARTV/AGD. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - grudzień 2020.

_________________________
Klub Senior+ w Pełczyskach

Gmina Złota realizowała zadanie „Utworzenie Klubu Senior +” dofinansowane z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2021.

Wartość zadania: 251 026,66 zł. Dofinansowanie: 200 000,00 zł (79,67%).

Program realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.

Klub powstaje w Pełczyskach. Modernizacja obejmuje roboty ogólnobudowlane, wymianę instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, a także remont schodów z podestem i pochylnią dla niepełnosprawnych. Zainstalowane zostanie C.O. oraz wentylacja i klimatyzacja. Pomieszczenia zostaną wyposażone w meble oraz sprzęt AGD. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec października 2021 roku, a planowane rozpoczęcie zajęć w Klubie Senior + w Pełczyskach, to początek 2022 roku.


menu-circlecross-circle