Oblodzenie/1

Opublikowano: 17 stycznia, 2024

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
NA PIERWSZĄ DOBĘ
Obszar Województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 18.01.2024 (czwartek)
do godz. 07:30 dnia 19.01.2024 (piątek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty)
Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i
chodników.

menu-circlecross-circle