Obradował Zjazd Gminny Związku OSP

Opublikowano: 2 grudnia, 2021

W niedzielę 21 listopada 2021 r. w świetlicy remizy OSP w Złotej odbył się Zjazd Gminny Związku OSP RP. W Zjeździe udział wzięli delegaci jednostek OSP z terenu gminy oraz ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku jak również zaproszeni goście. Wśród zaproszonych znaleźli się m. in. st. bryg. Jarosław Huk – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie oraz Ireneusz Gołuszka – przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego i Sekretarz Gminy Złota, który został wybrany Przewodniczącym Zjazdu i bardzo sprawnie przeprowadził całe obrady.

Na podstawie przedłożonych  sprawozdań  ustępującego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego  i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonano oceny minionej kadencji a następnie zatwierdzono skład nowego Zarządu i wybrano 3 – osobową Komisję Rewizyjną. Podjęto stosowne uchwały i wytyczono główne kierunki działań na nową kadencję 2021 - 2026.

Miłym akcentem Zjazdu Gminnego było wręczenie specjalnych „Podziękowań” dla druhów którzy z końcem minionej kadencji zakończyli swoją wieloletnią działalność w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej jako dowód uznania dla ich  pracy na rzecz rozwoju ruchu strażackiego na terenie gminy, powiatu i województwa. Podziękowania takie otrzymali następujący druhowie: Wiesław Pieczonka, Stefan Dynia, Robert Kulik, Włodzimierz Mlaskawa, Ryszard Sobieraj, Adam Wypych, Waldemar Marzec, Władysław Stępień, Wojciech Bochenek, Stanisław Kłos, Marcin Szczepanik.

W trakcie konstytuowania się nowo wybranego Zarządu wyłoniono 6 – osobowe Prezydium w skład którego weszli : Prezes Zarządu – Tadeusz Sułek (Wójt Gminy Złota), Wiceprezesi : Marcin Pruś (OSP Chroberz), Stanisław Górniak (OSP Pełczyska), Komendant Gminny Związku – Artur Oziębłowski (OSP Złota), Sekretarz – Adrian Oziębłowski (OSP Złota), Skarbnik – Paweł Kumor (OSP Złota). Ponadto 13-osobowy skład nowego Zarządu uzupełnili: Mirosław Krawczyk (OSP Nieprowice), Włodzimierz Dąbek (OSP Miernów), Ryszard Górniak (OSP Pełczyska), Dariusz Kłos (OSP Stawiszyce), Maciej Pieczonka (OSP Złota), Dariusz Kucięba (OSP Żurawniki), Wojciech Siemianowski (OSP Chroberz).

Przewodniczącym 3-osobowej Komisji Rewizyjnej został Rafał Nowak (OSP Nieprowice), Wiceprzewodniczącym- Włodzimierz Grzęda (OSP Żurawniki) i Sekretarzem – Wit Wójcik (OSP Miernów).

Na zakończenie wybrano 5 delegatów na Zjazd Powiatowy oraz 4 przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku. Delegatami zostali Tadeusz Sułek, Stanisław Górniak, Paweł Kumor, Artur Oziębłowski i Marcin Pruś, zaś czterech pierwszych nowo wybrany Zarząd wytypował jako swoich przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego.

Autor: AO, UG Złota

zjazd

zjazd

zjazd

zjazd

menu-circlecross-circle