„Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”

Opublikowano: 12 lutego, 2021

Projekt „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” ma na celu poprawę zdolności FAOW do pełnienia roli think tanku, który, dysponując szeroką wiedzą na temat sytuacji organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, może w procesach decyzyjnych i konsultacyjnych wypracowywać stanowiska i rozwiązania odpowiadające potrzebom tych organizacji.

Baza Danych Organizacji Wiejskich to część projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” realizowanego dzięki dotacji otrzymanej od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Celem projektu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy nt. aktywności obywatelskiej na wsi, w tym przede wszystkim określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami działającymi na obszarach wiejskich. Dane zebrane poprzez Bazę Danych Organizacji Wiejskich zostaną uzupełnione o wywiady telefoniczne oraz badania fokusowe z przedstawicielami wylosowanych organizacji. Pozyskane informacje i wnioski z nich płynące przedstawione zostaną w publikacji, której wydanie planowane jest na grudzień 2021 roku.

menu-circlecross-circle