OFERTA DLA MŁODZIEŻY

Opublikowano: 22 czerwca, 2020

Kierownik 13-3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pińczowie informuje, że posiadamy wolne miejsca w Szkole Branżowej oraz w klasie VIII Szkoły Podstawowej i możliwość bezpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w internacie .

Ofertę kierujemy do młodych ludzi w wieku 15-18 lat ,którzy mają trudności w nauce, powtarzających klasy, u których istnieje uzasadniona obawa nieukończenia szkoły w przyjętym trybie kształcenia . Przyjmujemy młodzież, która wywodzi się ze środowisk o szczególnie trudnej sytuacji społecznej i materialnej, a także do tych, którzy pozostają poza systemem oświaty i nie realizują obowiązku szkolnego .

Młodym ludziom , którzy nie mają sprecyzowanych planów, co do dalszego kształcenia oferujemy możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu z przygotowaniem praktycznym u pracodawców różnych branż lub odbycia przyuczenia do wykonywania określonej pracy (Szkoła Podstawowa) 13-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie zapewnia praktykę ,za którą uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 41 357 61 93 , adres mailowy osiw.pinczow@ohp.pl

menu-circlecross-circle