Przymrozki

Opublikowano: 20 marca, 2024

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Przymrozki
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Na przeważającym obszarze objętym ostrzeżeniem występują przygruntowe przymrozki od -4°C do -1°C oraz obserwowany jest powolny spadek temperatury powietrza, która lokalnie osiągnęła
już wartości ujemne. Prognozowany jest dalszy, powolny spadek temperatury. W ciągu najbliższych 3 godzin temperatura powietrza na przeważającym obszarze powinna osiągnąć wartości ujemne.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.

menu-circlecross-circle