Radni obradowali

Opublikowano: 31 maja, 2021

W świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, 28 maja odbyła się Sesja Rady Gminy Złota. Podczas posiedzenia radni wysłuchali informacja kierownika Tomasza Woźniaka o działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej, a także informacje dzielnicowego Pawła Machyni o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Złota za 2020 rok.

Oprócz tego podjęto uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Złota, a także w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota od dnia 1 września 2021 roku.

Zatwierdzono również  roczne  sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2020 rok oraz wyrażono zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację zadania pn. „Zakup aparatury do wysokoprzepływowej przepływowej terapii tlenowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”.

Jednym z  punktów było również przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.

menu-circlecross-circle