Rekrutacja do Przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej w Złotej na rok szkolny 2024/25

Opublikowano: 8 lutego, 2024

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej  zaprasza  do składania  wniosku o przyjęcie dziecka do:                                                                                                                     

- oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Złotej, ul. Parkowa 4 , 28-425 Złota,

- Przedszkola Samorządowego w Złotej ,  ul. Parkowa 4 ,   28-425 Złota,

- klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Złotej ,  ul. Parkowa 4 ,   28-425 Złota,

Termin składania wniosków: od 12 lutego 2024 r do 01 marca 2024r.

menu-circlecross-circle