Silny mróz

Opublikowano: 10 stycznia, 2024

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Silny mróz
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski,
ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Miejscami wciąż notuje się temperaturę powietrza poniżej -15°C. W kolejnych godzinach
temperatura będzie dość szybko wzrastać.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.
Godzina i data wydania godz. 08:40 dnia 10.01.2024

menu-circlecross-circle