Silny wiatr/1

Opublikowano: 28 marca, 2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: opatowski(33), ostrowiecki(33), sandomierski(31)
Ważność od godz. 02:00 dnia 29.03.2024 do godz. 07:00 dnia 29.03.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85
km/h, z południowego zachodu i zachodu. Możliwe burze.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (3 powiaty) od 02:00/29.03 do
07:00/29.03.2024 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów:
opatowski, ostrowiecki i sandomierski.
RSO Woj. świętokrzyskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym
wietrze
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: kazimierski(31)
Ważność od godz. 22:00 dnia 28.03.2024 do godz. 03:00 dnia 29.03.2024
Prawdopodobieństwo 80%

menu-circlecross-circle