Umowa na zbiornik podpisana

Opublikowano: 28 marca, 2024

Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Złota Ewy Pawełczak, podpisał umowę na dofinansowanie zadania związanego z budową otwartego zbiornika retencyjnego w Pełczyskach.

W imieniu samorządu Województwa Świętokrzyskiego podpisy pod umową złożyli m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Członek Zarządu Marek Jońca.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to czerwiec 2025 roku, a szacowana wartość to 620 000 zł. Inwestycja zostanie przeprowadzona w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

/UG/

umowy

menu-circlecross-circle