ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowano: 14 kwietnia, 2022

Na zatrudnienie nauczyciela /instruktora zajęć sportowych w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

menu-circlecross-circle