Zarządzenie w sprawie rekrutacji...

Opublikowano: 31 stycznia, 2024

Zarządzenie Nr 6/2024,Wójta Gminy Złota z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2024/2025.

menu-circlecross-circle