Zebranie w OSP Nieprowice

Opublikowano: 29 lutego, 2024

Dnia 24 lutego 20224 roku w remizie OSP - Nieprowice odbyło się zebranie sprawozdawcze. Przedmiotem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej jednostki OSP Nieprowice oraz sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Po przedstawieniu powyższych sprawozdań Zarząd OSP otrzymał absolutorium za rak 2023. Przegłosowany został również plan działalności i plan finansowy na rok 2024.

W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Złotej druh Tadeusz Sułek.  Na zebraniu poruszane były sprawy dotyczące działania jednostki OSP.

Prezes OSP Nieprowice Mirosław Krawczyk podziękował za udział w zebraniu i  wyraził nadzieję na dalszą współpracę.

Autor: MK, OSP Nieprowice

osp nieprowice osp nieprowice

menu-circlecross-circle