Budowa żłobka dla 15 dzieci w Złotej z dofinansowaniem ponad 600 tys. złotych

Opublikowano: 28 września, 2023

Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek i Skarbnik  Gminy Złota Ewa Pawełczak z udziałem wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza podpisali umowę na dofinansowanie z rządowego programu Maluch+. Gmina Złota w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 600 tys. złotych które zostanie przeznaczone  na budowę Żłobka w Złotej oraz na  zakup i montaż niezbędnego wyposażenia. Dzięki rządowemu wsparciu  powstanie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w ramach programu Maluch+.

Maluch+” 2022-2029 jest programem prorodzinnym, wspierającym powstawanie i funkcjonowanie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Jego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki. Program pozwala nie tylko aktywizować zawodowo rodziców, ale także zwiększać zatrudnienie. Jest kierowany jest przede wszystkim do gmin, a w drugiej kolejności do pozostałych podmiotów tworzących miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi.

loga maluch

menu-circlecross-circle