Jednostki pomocnicze

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa w liczbie 14. W większości sołectw funkcją wiodącą jest rolnictwo, natomiast funkcjami uzupełniającymi są: produkcja i obsługa produkcji rolniczej, działalność przemysłowa a także na terenach atrakcyjnych środowiskowo - indywidualna zabudowa rekreacyjna.

Powierzchnia sołectw w Gminie Złota (POS dla Gminy Złota na lata 2009-2012)

Lp. Sołectwo Powierzchnia sołectwa w ha
1. Biskupice 1261,66
2. Chroberz 1385,78
3. Kostrzeszyn 572,41
4. Miernów 772,97
5. Niegosławice 372,68
6. Nieprowice 406,59
7. Pełczyska 457,13
8. Probołowice 551,72
9. Rudawa 559,91
10. Stawiszyce 410,63
11. Wojsławice 428,38
12. Wola Chroberska 262,19
13. Złota 227,20
14. Żurawniki 527,66
menu-circlecross-circle