OSP

Oddział Gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej

28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 79

Prezes Zarządu Gminnego: Tadeusz Sułek
Telefon:
41 356 16 33

Komendant gminny: Artur Oziębłowski.
Sekretarz: Adrian Oziębłowski.

Na terenie gminy Złota funkcjonuje 10 jednostek OSP, w tym 3 typu „S”: Chroberz, Pełczyska i Złota. Dwie z nich (Chroberz i Złota) włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Aktualnie jednostki OSP zrzeszają ok. 350 czynnych strażaków oraz ok. 50 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy są członkami Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Złotej.


Menu OSP

Aktualności OSP

Obradował Zjazd Gminny Związku OSP

W niedzielę 21 listopada 2021 r. w świetlicy remizy OSP w Złotej odbył się Zjazd Gminny Związku OSP RP. W Zjeździe udział wzięli delegaci jednostek […]

Czytaj więcej

Harmonogram zebrań strażackich

W świetlicy Urzędu Gminy Złota odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, podczas którego ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczo – wyborczych w […]

Czytaj więcej

Życzenia dla strażaków

W dniu Świętego Floriana Patrona Strażaków Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Złotej życzy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia […]

Czytaj więcej

Apel do mieszkańców!

Wójt Gminy Złota apeluje do mieszkańców gminy o kategoryczne zaniechanie procederu wypalania traw i nieużytków. Wypalanie traw i nieużytków jest zabronione przepisami przeciwpożarowymi oraz ochrony […]

Czytaj więcej
menu-circlecross-circle