Apel do mieszkańców!

Opublikowano: 15 kwietnia, 2020

Wójt Gminy Złota apeluje do mieszkańców gminy o kategoryczne zaniechanie procederu wypalania traw i nieużytków.

Wypalanie traw i nieużytków jest zabronione przepisami przeciwpożarowymi oraz ochrony środowiska. Skutkami tych pożarów są znaczne straty w środowisku naturalnym, a w przypadkach niekontrolowanego rozwoju pożaru również straty w terenach zalesionych oraz w mieniu człowieka. Należy też podkreślić, iż rokrocznie w pożarach traw ginie w naszym kraju kilka osób.

W przypadku udowodnienia podpalenia, podpalaczom grożą wysokie kary finansowe, a w razie spowodowania zagrożenia m. in. dla siedlisk ludzkich grozi odpowiedzialność za przestępstwo ścigane z urzędu.

menu-circlecross-circle