Dodatek osłonowy - nowe świadczenie

Opublikowano: 4 stycznia, 2022

Informujemy, że można składać wnioski o dodatek osłonowy - do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej. Szczegółowych informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS Złota lub pod numerem telefonu 41 356 16 33 wew. 27.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

osłonowy1 osłonowy

Niezbędne dokumenty:

menu-circlecross-circle