Pani Michalina skończyła 104 lata!

Opublikowano: 27 września, 2023

Piękny jubileusz obchodziła Pani Michalina Krakowiak. Mieszkanka Stawiszyc skończyła 104 lata! W odwiedzinach u jubilatki zjawił się gospodarz gminy Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Wicewójt Jolantą Fichtel, Przewodniczącym Rady Powiatu Pińczowskiego, na co dzień Sekretarzem Gminy Złota Ireneuszem Gołuszką oraz Z-cą Kierownika GOPS Julitą Pytel.

Wójt, w imieniu społeczności naszej gminy, złożył Pani Michalinie życzenia zdrowia, pogody ducha i wszystkiego co najlepsze, a następnie wręczył list gratulacyjny, kwiaty oraz kosz ze słodkościami i upominki.

Autor: Paweł Bochniak. Zdjęcia Adrian Oziębłowski

Galeria

menu-circlecross-circle