Przetarg rozstrzygnięty

Opublikowano: 20 maja, 2020

Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ Czesław Sztuk z Solca –Zdroju złożył najkorzystniejsza ofertę na realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Złota: I. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 150 m3 w miejscowości Złota "Lubowiec", II. Budowa przepompowni sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa”. Realizacja zadania ma na celu rozwiązanie czasowych problemów z dostarczaniem wody w okresie letnim oraz suszy na południu naszej gminy. Termin zakończenia inwestycji 30.09. br.

Gmina Złota pozyskała dofinansowanie w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich /poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

menu-circlecross-circle