Wymiana „kopciuchów” już od 1 lipca!

Opublikowano: 22 czerwca, 2023

W związku z obowiązującą od dnia 24 lipca 2020 r. uchwałą Nr XXII/292/20 podjętą przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwała antysmogowa”, od dnia 1 lipca 2023 r. wejdzie w życie zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012).

Głównym celem podjęcia uchwały jest ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska poprzez wyeliminowanie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z nieekologicznego sposobu ogrzewania budynków. Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów PM 10 i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu. Pragniemy także poinformować, że mieszkańcy wszelkie pytania odnośnie „uchwały antysmogowej” mogą kierować na adres mailowy powietrze@sejmik.kielce.pl

Pomocne mogą być materiały edukacyjne oraz informacje, które można znaleźć na naszej dedykowanej stronie www.powietrze.swietokrzyskie.pro

Zachęcamy również do przystąpienia do programu wsparcia wymiany pieców  „Czyste powietrze”.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu "Czyste Powietrze"
Siedziba: świetlica Urzędu Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 600 553 185
lub 41 356 16 33 wew. 16.
poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 15:30.

menu-circlecross-circle