Nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne.

Opublikowano: 22 lipca, 2021
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie  uruchamia nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty (art. 15 zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późniejszymi zmianami).
UWAGA:
Przedsiębiorca składający wniosek o przyznanie dotacji musi posiadać pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczejo której mowa w art. 15 zze4a ustawy.
      Wnioski będą przyjmowane od dnia 23.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

Szczegółowe informacje o formie wsparcia:  https://pinczow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze4a-sklepiki

Wnioski należy składać poprzez stronę:   https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DBKDS#/inneSprawy/czyKontynuacja

menu-circlecross-circle