,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Opublikowano: 21 lutego, 2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pińczowie zaprasza wszystkich rolników do wzięcia udziału w XXI Ogólnopolskim Konkursie ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony i zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Głównymi organizatorami konkursu są:

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Państwowa Inspekcja Pracy

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Konkurs przebiegać będzie pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie do najbliższej Placówki Terenowej w terminie do 25 kwietnia 2024r. formularza zgłoszeniowego.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.gov.pl/krus i w Placówce Terenowej w Pińczowie.

Laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne ufundowane przez organizatora, współorganizatorów i fundatorów.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pińczowie pod numerem telefonu 41 3582417, 41 3575551.

menu-circlecross-circle