Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają swoją działalność!

Opublikowano: 17 czerwca, 2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju każdy pacjent musi mieć świadomość konieczności odbycia rehabilitacji w obowiązującym rygorze sanitarno-epidemiologicznym.

Każdy pacjent po zakwalifikowaniu na turnus rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji Rolników i wyrażeniu zgody na wyjazd podpisuje stosowne oświadczenia również
w zakresie, że wg. swojej wiedzy w okresie trwania stanu epidemicznego i epidemii w kraju związanego z COVID-19:

- nie chorował i nie był hospitalizowany z powodu COVID-19

- nie miał kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub osobą będącą na kwarantannie i nie przebywał na kwarantannie

- nie przebywał za granicą oraz nie miał kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy

Warunkiem zakwalifikowania na rehabilitację leczniczą jest negatywny wynik testu
w kierunku SARS-CoV-2,

Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu
w punktach pobrań zwanych drive-thru. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na rehabilitację leczniczą.

Najbliższe punkty pobrań:

 • Busko -Zdrój: 41 378 24 01 wew. 35 (w godzinach 10.00 – 12.00)
 • Końskie: 41 390 23 70 (w godzinach 8.00 – 10.00)
 • Sandomierz: 798 913 797 (w godzinach 13.00 – 15.00)
 • Starachowice: 41 273 92 26 (w godzinach 10.00 – 12.00)
 • Jędrzejów: 500 776 366 (w godzinach 11.00 – 13.00)
 • Kielce: 516 150 916 (w godzinach 8.00 – 10.00)
 • Włoszczowa: 41 388 37 46 ( w godz. 9.00-11.00)
 • Czerwona Góra: 41-34-655-45 do 48 (poniedziałek – piątek 12:30 – 14:30, sobota
  i niedziela – 13:00 – 15:00).

Termin i godzinę badania ustala sam pacjent kontaktując się bezpośrednio z punktem pobrań,

Podstawą wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 będzie skierowanie wystawione na rehabilitację leczniczą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, z którym pacjent wraz
z dokumentem tożsamości udaje się na wykonanie testu.

Wystawione skierowanie będzie honorowane w Centrum dopiero po negatywnym wyniku testu.

W przypadku kwalifikacji pacjenta na turnus jest on zobowiązany:

- w przypadku wystąpienia objawów choroby lub zdarzeń (np. kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem) zaleca się rezygnację z wyjazdu bez konsekwencji finansowych i należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do OR KRUS w Kielcach ( tel. 41 34 81 940),

- do posiadania własnej maseczki ochronnej,

- zaleca się, w miarę możliwości, dotarcie do Centrum transportem własnym celem eliminacji ryzyka kontaktu z osobą zarażoną w trakcie podróży,

- w przypadku indywidualnego transportu osoba, która przywiozła osobę kierowaną na turnus rehabilitacyjny powinna zaczekać do momentu potwierdzenia przez Centrum przyjęcia na turnus.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w :

 • Jedlcu
 • Iwoniczu Zdroju
 • Horyńcu Zdroju
 • Kołobrzegu
 • Świnoujściu
 • Szklarskiej Porębie

Na turnusy rehabilitacyjne kierowanie są osoby, które spełniają jeden z warunków:

 1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.
 2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
 3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej. Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników  możliwości skorzystania z leczenia uzdrowiskowego finansowanego z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aby skorzystać z rehabilitacji leczniczej należy złożyć wniosek wypełniony przez lekarza       z kompletem aktualnych badań (OB, EKG, morfologia, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej, w przypadku kobiet zaświadczenie od ginekologa o braku przeciwwskazań do odbycia rehabilitacji leczniczej) w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub w najbliższej Placówce Terenowej KRUS. Przewidywany czas realizacji wniosku to ok. 3 miesiące.

Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonu (41) 348-19-40, (41) 348-19-47 bądź bezpośrednio w Oddziale Regionalnym KRUS.

menu-circlecross-circle